Stanovisko VŠCHT k pořadu “A dost!” 319.díl

Hodně z Vás zaregistrovalo reportáž pořadu “A DOST”, kde hodnocení chleba nabralo zcela neadekvátní vyznění a věříme, že to může působit negativně. I když nás vzniklá situace velice mrzí, eliminovat výskyt takto nízké, nadlimitní kontaminace, není v silách žádné pekárny – jak je uvedeno ve stanovisku VŠCHT, která pro nás vypracovala stanovisko a vysvětlí celý problém .

VŠCHT  se od pořadu dlouhodobě distancuje, protože jej nepovažuje za seriózní informační platformu. Pořad “A DOST” staví na senzaci a šokujících odhaleních. Tím pádem i korektní informace vyzní v tomto kontextu nepatřičně.

V co nejkratší době uvedeme vše na pravou míru a doufáme, že nás i nadále budete podporovat a nezanevřete na naše, s láskou dělané pečivo.

Vaše Pekařství Mašek